หนี้บัตรเครดิต บางคนที่เป็นหนี้จนถูกยึดทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นโฉนดที่ดิน เป็นสร้อย เพชร แหวน ทอง หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เราไม่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้ไปแล้ว แต่เงินก็ยังไม่พอที่จะใช้ชำระ ใช้จ่ายหนี้ตามที่ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ในที่นี้เป็นเจ้าหนี้ของเราได้ครบอยู่ดี เราก็โล่งใจไปเปราะนึงแล้วแหละ คิดว่าคงไม่มีอะไรจะให้เสียแล้ว ฮ่าๆ แต่เราลืมไปอย่างหนึ่งค่ะ

หนี้บัตรไม่จ่ายได้ไหม

นั่นก็คือ… เงินเดือนของเราเอง แท่น แท๊นนน เซอร์ไพรส์ไหมล่ะ ทั้งๆที่เงินส่วนนี้เนี่ยเป็นรายได้หลักรายได้ประจำเดือนของใครๆหลายๆคน และมันก็ทำให้เราไม่สบายอีกนั่นแหละเพราะเราไม่สามารถรู้ว่าทางธนาคาร สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่เป็นเจ้าหนี้เราเนี่ย เขาจะมาทำ หรือเขาจะสามารถทำเรื่องขออายัดเงินเดือนของเราซึ่งเป็นลูกหนี้ได้หรือไม่ มาค่ะ มาอ่านคำตอบกัน อาจจะเยอะหน่อยนะคะ แต่คนที่เป็นหนี้ควรจะรู้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการรายได้ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกรณีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ทำเรื่องขออายัดเงินเดือน ถ้าลูกหนี้เพิกเฉยไม่ยอมติดต่อเจ้าหนี้ ไม่ยอมใช้หนี้ หรือตกลงเรื่องการจ่ายเงินไม่ได้ ทนายของฝ่ายเจ้าหนี้ก็อาจจะทำเรื่องขอยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือนได้ ซึ่งก็จะมีเกณฑ์การอายัดเงินเดือนของกรมบังคับคดีค่ะ คือ หากลูกหนี้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำของข้าราชการจะไม่ถูกอายัดเงินเดือน หากลูกหนี้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง หรือเป็นพนักงานบริษัท ฯลฯ จะถูกอายัดเงินเดือน

กฎหมายหนี้บัตรเครดิต

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  • อายัดเงินเดือนไม่เกิน 30 %
  • เงินโบนัส จะถูกอายัดไม่เกิน 50 %
  • เงินตอบแทนการออกจากงาน จะถูกอายัด 100 %
  • เงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตำแหน่ง เจ้าหนี้จะสืบทราบและทำการร้องขอต่อศาลว่าจะอายัดเท่าไร
  • บัญชีเงินฝาก (อายัดได้) 6. เงิน กบข. (อายัดไม่ได้)
  • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทำกับบริษัท (อายัดไม่ได้) (พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) แต่ถ้าทำกองทุนต่าง ๆ กับธนาคารต้องดูตามหลักเกณฑ์ของกองทุนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่ และมีข้อห้ามการบังคับคดีหรือไม่ ถ้าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ และไม่มีข้อห้ามก็จะอายัดได้
  • เงินค่าวิทยฐานะ (ค่าตำแหน่งทางวิชาการ) ถ้าเป็นข้าราชการจะไม่ถูกอายัด แต่ถ้าเป็นสังกัดเอกชนจะถูกอายัด เพราะถือว่าเป็นเงินเดือน
  • หุ้น กรมบังคับคดีสามารถยึดใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาดได้ หรือถ้ามีเงินปันผล ก็จะทำเรื่องอายัดเงินปันผลได้
  • เงินสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัท หากเจ้าหนี้สืบทราบว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใด สามารถอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นสหกรณ์ได้
  • ร่วมทุนกับผู้อื่นเปิดบริษัท หากผู้ร่วมลงทุนมีปัญหาถูกอายัดทรัพย์ กรมบังคับคดีจะอายัดเฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกอายัดเท่านั้น ไม่ได้อายัดทั้งหมด อาจจะดูเฉพาะส่วนของเงินปันผล ใบหุ้น ฯลฯ ของผู้ถูกอายัด